Není dluh jako dluh

Nejhůře se obecně splácejí dluhy, na které nemáme dost prostředků ke splacení. Znamená to, že prostě nemůžeme splácet. Proč? Vzali jsme si příliš velké sousto, přecenili jsme své možnosti. Příčina? Špatný odhad na příjmové stránce, případně na výdajové, případně na obou. Nejistota v oblasti příjmů je zásadním problémem dneška. Zatímco socialistický stát garantoval v podstatě stoprocentní možnost pravidelného příjmu, kapitalismus to negarantuje. Nemá na tom zájem. Při stoprocentní zaměstnanosti, nebo jen minimální nezaměstnanosti by zaměstnavatelé nemohli stlačovat úrovně mezd co nejníže a tím by jim klesaly zisky.

Dluh = problém

Dlužníků naskakuje penále a může se objevit i exekutor. A pak vám třeba něco sebere. Co budete dělat, když vám sebere vaše malé užitkové auto? Nic. V případě potřeby vám pomůže půjčovna dodávek.

Není dluh jako dluh
4.7 (93.33%)3