Kdo se bojí, nesmí do lesa

Podobně to platí i co se týká odchodu do penze.Mezi lidmi se tradují mnohé historky o lidech, kteří odešli do penze jeden den a druhý den vzápětí zemřeli. Takové zkazky žádnému nadcházejícímu penzistovi moc nepomohou.No, koneckonců se to stalo například velkému českému herci moravského původu – totiž Karlu Högerovi, který oznámil jeden den odchod do důchodu, druhý den dostal infarkt a následující den zemřel. Tento případ, který se penzistům nejeví právě nejpřitažlivějším, je naopak přitažlivý pro správu sociálního zabezpečení, tedy vlastně stát. Kdyby každý penzista zemřel hned po nástupu do penze, byly by státní finance mnohem konsolidovanější, než se dálo v uplynulých dvaceti pěti letech.

Vědět kdy

Je proto dobré vědět, kdy vlastně jít do penze. K tomu je nejlepší udělat si výpočet starobního důchodu, alespoň co se týká nároku na odchod do penze. A pak jít případně do penze dřív. Pro jistotu.