Je to jen číslo

Víte, o čem se takto hovoří? Asi ano. Je to samozřejmě pravda. Nikdo není tak stár, kolik má skutečně roků, ale tak stár, na kolik roků se on sám cítí.A tak známe čtyřicetileté starce a osmdesátileté mladíky. Což ale není vůbec zohledněno v našich zákonech a v systému sociálního zabezpečení. Co tím chceme říct? Třeba to, že zákon například přesně definuje věk odchodu do důchodu podle věku daného člověka a stanovuje striktní pravidla pro výpočet výše penze. Není zohledněn ani zdravotní stav jedince (ani fyzické, ani duševní kvality), ani jeho reálné potřeby.

Disproporce

Tato disproporce není samozřejmě řešitelná nějakým státním výpočtem, zohledňováním individuálních potřeb a situace jednotlivce. Tak se stává, že aktivní staříci žijí z ruky do huby, aby si mohli občas dopřát svých oblíbených horských výšlapů, jízdy na bicyklu, nebo plavání v moři. A to je přece jen trochu škoda. Jediná možnost pro ně tak je i nadále pracovat, aby si nějakou tu korunu přivydělali.